Promocyjna cena
Philodendron Melanochrysum (Filodendron)
Philodendron Melanochrysum (Filodendron)
99,99 zł 66,99 zł
szt.
Ceropegia 'woodii' (Lampion chiński)
Ceropegia 'woodii' (Lampion chiński)
32,99 zł 32,98 zł
Anthurium Silver Blush (Anturium)
Anthurium Silver Blush (Anturium)
25,00 zł 16,75 zł
szt.
Hoya wayetii 'Tricolor' (Hoja, kentiana 'Variegata')
Hoya wayetii 'Tricolor' (Hoja, kentiana 'Variegata')
58,99 zł 39,52 zł
szt.
Epipremnum aureum 'złociste'
Epipremnum aureum 'złociste'
65,00 zł 43,55 zł
szt.
Sansewieria 'Zeylanica'
Sansewieria 'Zeylanica'
120,00 zł 80,40 zł
szt.
Scindapsus pictus 'Argyraeus'
Scindapsus pictus 'Argyraeus'
43,99 zł 43,98 zł
 Rhaphidophora tetrasperma(Monstera 'Minima')
Rhaphidophora tetrasperma(Monstera 'Minima')
30,82 zł 30,81 zł
szt.
Syngonium 'Three Kings'
Syngonium 'Three Kings'
84,99 zł 56,94 zł
szt.
Produkt dnia
Maranta Kerchoveana Variegata
Maranta Kerchoveana Variegata

26,79 zł

Cena regularna: 39,99 zł

Najniższa cena: 29,99 zł
szt.
 Sansewieria trifasciata 'Moonshine'
Sansewieria trifasciata 'Moonshine'

30,15 zł

Cena regularna: 45,00 zł

Najniższa cena: 33,75 zł
szt.
Philodendron 'Birkin' (Filodendron)
Philodendron 'Birkin' (Filodendron)

33,84 zł

Cena regularna: 50,50 zł

Najniższa cena: 37,88 zł
szt.
Trzykrotka 'Purple Heart' (Trzykrotka purpurowa)
Trzykrotka 'Purple Heart' (Trzykrotka purpurowa)

29,48 zł

Cena regularna: 44,00 zł

Najniższa cena: 33,00 zł
szt.
Bananowiec 'Musa Tropicana'
Bananowiec 'Musa Tropicana'

100,00 zł

Cena regularna: 100,00 zł

Najniższa cena: 35,98 zł
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka Prywatności

Polityka PrywatnościPostanowienia Ogólne

  1. Niniejszy dokument (zwany dalej jako „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania, jak również ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu dostępnego na stronie www.zieloniutko.pl.
  2. Definicje:
   1. Serwis- strona internetowa pod adresem www.zieloniutko.pl prowadzona przez ADO.
   2. Użytkownik- osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
   3. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
   4. Pliki Cookies - to rodzaj niewielkich informacji - danych teleinformatycznych, które wysyłane są przez każdy serwis internetowy odwiedzany przez Użytkownika i zapisywane są na jego urządzeniu końcowym, np. na komputerze czy smartfonie, z którego korzysta podczas przeglądania stron internetowych, w tym Serwisu,
  3. Wyrazy rozpoczynające się wielkimi literami mają takie samo znaczenie jak w regulaminie Serwisu prowadzonym przez ADO, który znajduje się TUTAJ.
  4. Administratorami Państwa danych osobowych są: Alicji Niemczyk (NIP: 6521748572, REGON: 388302275) oraz Karol Dzirba (NIP: 5472223402, REGEON: 388288753) prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „GREEN VIBE” NIP 6521748589, REGEON: 388277710, że stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Fredry 5, 43-502 Czechowice-Dziedzice, (dalej łącznie jako: „ADO”). Kontakt z ADO jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@zieloniutko.pl lub pod numerem telefonu +48 694363051.
  5. ADO w trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych, opracował wewnętrze procedury 
i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. 
W szczególności dba o szyfrowanie danych osobowych, integralność danych osobowych, poufność danych osobowych i o prawidło systemu ich przetwarzania.
  6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jego odmowa uniemożliwi dokonanie Umowy Sprzedaży, jak również zawarcie Umowy o Funkcjonalność Serwisu czy kontakt z ADO.
  7. Dane osobowe Użytkowników nie będą przez ADO przekazywane (jak również ADO nie będzie zlecać przekazywania danych osobowych Użytkowników) poza obszar terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem przekazania danych osobowych odbiory w kraju, gdzie stosownie do decyzji Komisji Europejskiej zapewnia się wystarczającą ochronę danych osobowych lub przekazanie odbędzie się zgodnie z określonymi w art. 46 RODO zastrzeżeniami oraz zabezpieczeniami.
 1. Jakie dane przetwarza ADO oraz jakie są podstawy i cele przetwarzania?
  1. ADO może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nick (pseudonim), adres e-mail, adres dostawy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, nazwa lub firma, NIP, dane związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, domena, urządzenie końcowe, dane zapisane w plikach cookies), dane związane z rozpatrywaniem reklamacji lub z wiązane z płatnościami wykonywanymi przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu. W przypadku gdy Użytkownik założy w Serwisie Konto – ADO przetwarzać będzie również e-mail oraz hasło.
  2. ADO uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
   1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w jednym lub większej liczbie określonych celów;
   2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO;
   4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  3. Przetwarzane dane osobowe Użytkownika następuje w następujących celach i na następujących podstawach:
   1. wykonanie Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Funkcjonalności lub podjęcie działań na żądanie osoby, które dane dotyczą przed zawarciem ww. umów, jak również obsługa Konta w Serwisie, realizacja wsparcia technicznego – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie przez ADO umowy),
   2. komunikacja z Użytkownikami, odpowiadanie na zapytania Użytkowników dotyczące Serwisu - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie przez ADO umowy),
   3. prowadzenie przez ADO marketingu bezpośredniego (oferta produktów ADO) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes ADO),
   4. wykonanie przez ADO ciążących na nim obowiązków prawnych (w szczególności obowiązki księgowe, obowiązki podatkowe) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (uzasadniony interes ADO),
   5. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić ADO lub jakie mogą być podnoszone wobec ADO - 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (uzasadniony interes ADO),
   6. w celach analitycznych, dotyczących badania preferencji Użytkowników - 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (uzasadniony interes ADO),
   7. cele archiwalne, związane z potrzebą udowodnienia dopełnienia obowiązki rozliczalności wynikającego z RODO, jak również w celu obrony przed roszczeniami jak również usprawniania funkcjonalności Serwisu – 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes ADO),
   8. w przypadku uzyskania przez ADO od Użytkownika zgody na przesyłanie newslettera oraz innych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych będzie zarówno zgoda Użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda użytkownika), art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Okres przetwarzania danych osobowych:
  Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny, dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane, w szczególności:
  1. dane przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika – do czasu wycofania zgody, o ile przepisy RODO nie zezwolą ADO na dalsze przetwarzanie danych osobowych,
  2. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO – do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile przepisy RODO nie zezwolą ADO na dalsze przetwarzanie danych osobowych,
  3. dane przetwarzane w związku z realizacją umów – przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji umowy, w szczególności do czasu upływu terminów na dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów.
  4. W przypadku przetwarzania danych niezbędnych do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na ADO - przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 3. Jakie Prawa przysługują Użytkownikowi?
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych Użytkownika oraz uzyskania kopii tych danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych Użytkownika,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych Użytkownika – jeżeli jest to dopuszczalne ze względu na RODO,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika – dotyczy to danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, niemniej jednak cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika dokonanych przez ADO przed jej cofnięciem,
  5. prawo wniesienia przez Użytkownika, sprzeciwu (związanego z jego szczególną sytuacją) wobec przetwarzania przez ADO danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) -f) RODO,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania przez ADO danych osobowych Użytkownika celem prowadzenia marketingu bezpośredniego,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”), w przypadku, gdy Użytkownik uważa, że ADO przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem.
  8. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Odbiorcy danych osobowych:
  Dostęp do danych osobowych użytkownika może zostać przekazany:
  1. właściwe organy państwa – w przypadkach wskazanych przepisami prawa,
  2. firmy kurierskie, kurierzy, przewoźnicy – w przypadku realizacji przez ADO na rzecz Klienta Umowy Sprzedaży, w przypadku, gdy wybrał on metodę dostawy towaru inną niż odbiór osobisty,
  3. pracownikom oraz współpracownikom ADO,
  4. gdy Klient skorzystał z płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą – podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą, udostępnienie danych związane jest celem realizacji obsługi płatności Klienta,
  5. dostawcy usług zaopatrujący ADO w rozwiązania organizacyjne, techniczne, umożliwiające ADO prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności podmiotu świadczące usługi hostingu, marketingu, analityki lub podmioty branży IT,
  6. biura księgowe oraz kancelarie prawne i inne podmioty świadczące ADO pomoc prawną.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
<
Sklep internetowy Shoper Premium